Công ty VINASET chuyên cung cấp dịch vụ visa xuất nhập cảnh hơn 100 nước trên thế giới
Thành viên
Tài khoản
Mật khẩu

Đăng ký - Quên mật khẩu

Bộ ngoại giao Việt Nam
Miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài
Thống kê truy cập
 Đang truy cập: 107
 Số truy cập hôm nay: 6,981
 Số Click hôm nay: 10,175
 Tổng lượt truy cập: 22,052,919

IP: 54.81.69.220

Vé máy bay giá rẻ nhất từ Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) - Việt Nam đi Geneva - Thụy Sĩ: 11.783.556 đ

Đặt vé máy bay

Điểm khởi hành
Điểm đến
Ngày đi Ngày về
Số Người Người lớn (từ 12 tuổi trở lên)

Trẻ em (từ 2 - dưới 12 tuổi) Em bé (dưới 2 tuổi)BẢNG GIÁ VÉ MÁY BAY RẺ NHẤT TRONG THÁNG 07 NĂM 2019 TỪ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (SÀI GÒN) - VIỆT NAM đi GENEVA - THỤY SĨ

Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
1
29/5

 

 

2
30

 

 

3
1

 

 

4
2

 

 

5
3

 

 

6
4

 

 

7
5

 

 

8
6

 

 

9
7

 

 

10
8

 

 

11
9

 

 

12
10

 

 

13
11

 

 

14
12

 

 

15
13

 

 

16
14

 

 

17
15

 

 

18
16

 

 

19
17

 

 

20
18
19.392.197đ-QR
21.056.336đ-TK
22.574.384đ-EK
23.403.438đ-LH
26.826.692đ-CX
30.400.291đ-AY
30.801.922đ-KL
34.800.728đ-MH
35.011.941đ-VN
38.203.624đ-CA
73.709.033đ-EY
21
19
16.501.312đ-LH
17.167.618đ-TK
18.783.284đ-QR
22.574.384đ-EK
26.826.692đ-CX
30.066.399đ-AF
30.331.539đ-AY
31.211.843đ-KL
35.153.398đ-VN
43.274.342đ-MH
73.709.033đ-EY
87.225.298đ-CA
22
20
11.783.556đ-SU
16.501.312đ-LH
18.783.284đ-QR
21.056.336đ-TK
22.574.384đ-EK
22.723.062đ-VN
26.826.692đ-CX
30.331.539đ-AY
30.801.922đ-KL
41.270.253đ-MH
73.709.033đ-EY
82.412.318đ-CA
23
21
16.501.312đ-LH
17.167.618đ-TK
18.783.284đ-QR
21.173.756đ-EK
24.504.126đ-VN
26.826.692đ-CX
27.231.563đ-AY
30.801.922đ-KL
36.133.325đ-CA
41.270.253đ-MH
73.709.033đ-EY
24
22
16.501.312đ-LH
18.783.284đ-QR
18.979.126đ-TK
22.574.384đ-EK
26.826.692đ-CX
30.066.399đ-AF
31.211.843đ-KL
35.042.935đ-VN
38.587.489đ-CA
41.270.253đ-MH
73.709.033đ-EY
25
23
11.783.556đ-SU
17.023.047đ-EY
17.167.618đ-TK
18.783.284đ-QR
23.603.287đ-LH
26.101.669đ-EK
26.826.692đ-CX
30.331.539đ-AY
30.801.922đ-KL
34.800.728đ-MH
35.042.935đ-VN
39.481.575đ-CA
26
24
18.783.284đ-QR
21.173.756đ-EK
23.471.336đ-TK
26.826.692đ-CX
30.066.399đ-AF
30.400.291đ-AY
31.211.843đ-KL
33.409.527đ-LH
34.800.728đ-MH
35.042.935đ-VN
38.241.461đ-CA
73.709.033đ-EY
27
25
17.167.618đ-TK
19.392.197đ-QR
23.975.013đ-EK
25.676.560đ-VN
28.372.559đ-CX
30.331.539đ-AY
30.801.922đ-KL
32.385.727đ-MH
33.409.527đ-LH
38.224.608đ-CA
73.709.033đ-EY
28
26
16.206.306đ-EY
17.167.618đ-TK
18.783.284đ-QR
22.574.384đ-EK
22.750.916đ-AY
23.603.287đ-LH
30.066.399đ-AF
31.211.843đ-KL
32.479.460đ-CX
34.800.728đ-MH
35.042.935đ-VN
38.587.489đ-CA
29
27
11.783.556đ-SU
17.167.618đ-TK
18.783.284đ-QR
19.219.074đ-VN
22.574.384đ-EK
26.826.692đ-CX
30.211.711đ-MH
30.801.922đ-KL
32.475.899đ-AY
36.577.960đ-CA
50.318.580đ-LH
73.709.033đ-EY
30
28
17.167.618đ-TK
18.783.284đ-QR
21.173.756đ-EK
22.474.753đ-VN
23.603.287đ-LH
26.826.692đ-CX
30.801.922đ-KL
36.575.962đ-CA
37.685.065đ-AY
41.270.253đ-MH
73.709.033đ-EY
31
29
17.167.618đ-TK
18.783.284đ-QR
21.173.756đ-EK
23.603.287đ-LH
28.372.559đ-CX
30.066.399đ-AF
31.211.843đ-KL
35.042.935đ-VN
50.496.687đ-MH
73.709.033đ-EY
87.088.327đ-CA

Ghi chú:

QR: Qatar Airways
TK: Turkish Airlines
EK: Emirates
LH: Lufthansa
CX: Cathay Pacific
AY: Finnair
KL: KLM
MH: Malaysia Airlines
VN: Vietnam Airlines
CA: Air China
EY: Etihad Airways
AF: Air France
SU: Aeroflot

Giá vé máy bay tháng 08/2019 từ Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) - Việt Nam đi Geneva - Thụy Sĩ
Giá vé máy bay tháng 09/2019 từ Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) - Việt Nam đi Geneva - Thụy Sĩ
Giá vé máy bay tháng 10/2019 từ Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) - Việt Nam đi Geneva - Thụy Sĩ
Giá vé máy bay tháng 11/2019 từ Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) - Việt Nam đi Geneva - Thụy Sĩ
Giá vé máy bay tháng 12/2019 từ Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) - Việt Nam đi Geneva - Thụy Sĩ


Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Amsterdam
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Atlanta
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Austin
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Bangkok
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Barcelona
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Bắc Kinh
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Busan
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Chengdu
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Copenhagen
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Fort Worth
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Frankfurt
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Fukuoka
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Geneva
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Quảng Châu
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Hong Kong
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Honolulu
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Jakarta
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Kaohsiung
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Kuala Lumpur
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Luân Đôn
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Los Angeles
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Luang Prabang
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Madrid
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Manila
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Marseille
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Melbourne
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Metz/Nancy
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Miami
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Moscow
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Nagoya
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi New York
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Nice
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Osaka
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Oslo
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Paris
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Phnom Penh
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Portland
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Prague
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi San Francisco
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Seattle
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Seoul
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Thượng Hải
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Siem Reap
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Singapore
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi St Paul
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Sydney
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Đài Bắc
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Tokyo
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Toulouse
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Vancouver
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Viêng Chăn
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Washington
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Yangon
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Zurich
Vé máy bay Amsterdam đến Geneva
Vé máy bay Atlanta đến Geneva
Vé máy bay Austin đến Geneva
Vé máy bay Bangkok đến Geneva
Vé máy bay Barcelona đến Geneva
Vé máy bay Bắc Kinh đến Geneva
Vé máy bay Busan đến Geneva
Vé máy bay Chengdu đến Geneva
Vé máy bay Copenhagen đến Geneva
Vé máy bay Fort Worth đến Geneva
Vé máy bay Frankfurt đến Geneva
Vé máy bay Fukuoka đến Geneva
Vé máy bay Geneva đến Geneva
Vé máy bay Quảng Châu đến Geneva
Vé máy bay Hong Kong đến Geneva
Vé máy bay Honolulu đến Geneva
Vé máy bay Jakarta đến Geneva
Vé máy bay Kaohsiung đến Geneva
Vé máy bay Kuala Lumpur đến Geneva
Vé máy bay Luân Đôn đến Geneva
Vé máy bay Los Angeles đến Geneva
Vé máy bay Luang Prabang đến Geneva
Vé máy bay Madrid đến Geneva
Vé máy bay Manila đến Geneva
Vé máy bay Marseille đến Geneva
Vé máy bay Melbourne đến Geneva
Vé máy bay Metz/Nancy đến Geneva
Vé máy bay Miami đến Geneva
Vé máy bay Moscow đến Geneva
Vé máy bay Nagoya đến Geneva
Vé máy bay New York đến Geneva
Vé máy bay Nice đến Geneva
Vé máy bay Osaka đến Geneva
Vé máy bay Oslo đến Geneva
Vé máy bay Paris đến Geneva
Vé máy bay Phnom Penh đến Geneva
Vé máy bay Portland đến Geneva
Vé máy bay Prague đến Geneva
Vé máy bay San Francisco đến Geneva
Vé máy bay Seattle đến Geneva
Vé máy bay Seoul đến Geneva
Vé máy bay Thượng Hải đến Geneva
Vé máy bay Siem Reap đến Geneva
Vé máy bay Singapore đến Geneva
Vé máy bay St Paul đến Geneva
Vé máy bay Sydney đến Geneva
Vé máy bay Đài Bắc đến Geneva
Vé máy bay Tokyo đến Geneva
Vé máy bay Toulouse đến Geneva
Vé máy bay Vancouver đến Geneva
Vé máy bay Viêng Chăn đến Geneva
Vé máy bay Washington đến Geneva
Vé máy bay Yangon đến Geneva
Vé máy bay Zurich đến Geneva

Vé máy bay giá rẻ nhất

Vé máy bay nội địa
Vé máy bay Hà Nội đi Đà Nẵng
Vé máy bay Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh
Vé máy bay Hà Nội đi Buôn Ma Thuật
Vé máy bay Hà Nội đi Cần Thơ
Vé máy bay Hà Nội đi Đà Lạt
Vé máy bay Hà Nội đi Điện Biên
Vé máy bay Hà Nội đi Đồng Hới
Vé máy bay Hà Nội đi Huế
Vé máy bay Hà Nội đi Nha Trang
Vé máy bay Hà Nội đi Phú Quốc
Vé máy bay Hà Nội đi Pleiku
Vé máy bay Hà Nội đi Qui Nhơn
Vé máy bay Hà Nội đi Tam Kỳ
Vé máy bay Hà Nội đi Tuy Hòa
Vé máy bay Hà Nội đi Vinh
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Buôn Ma Thuật
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Cà Mau
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Côn Đảo
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Lạt
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Hới
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Hải Phòng
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Huế
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Nha Trang
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Phú Quốc
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Pleiku
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Qui Nhơn
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Tam Kỳ
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Thanh Hóa
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Tuy Hòa
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Vinh
Vé máy bay Đà Nẵng đi Hà Nội
Vé máy bay Đà Nẵng đi Thành phố Hồ Chí Minh
Vé máy bay Đà Nẵng đi Buôn Ma Thuật
Vé máy bay Đà Nẵng đi Cần Thơ
Vé máy bay Đà Nẵng đi Đà Lạt
Vé máy bay Đà Nẵng đi Hải Phòng
Vé máy bay Đà Nẵng đi Nha Trang
Vé máy bay Đà Nẵng đi Pleiku
Vé máy bay Đà Nẵng đi Vinh