Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
Hà Nội 31 Phố Hai Ba Trưng (04) 3 826 6788 Chi tiết

Thông tin chi tiết về Đại sứ quán Phần Lan tại Hà Nội

Tên gọi: Đại sứ quán
Địa chỉ: 31 Phố Hai Ba Trưng
Điện thoại: (04) 3 826 6788
Fax: (04) 3 826 6766
Email: sanomat.han@formin.fi


Đại sứ quán Sri Lan ka tại Việt Nam
Đại sứ quán Bắc Triều Tiên tại Việt Nam
Đại sứ quán Ác-hen-ti-na tại Việt Nam
Đại sứ quán Ma-đa-ga-xca tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Trung quốc
Đại sứ quán Cô-lôm-bi-a tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Vê-nê-du-ê-la
Đại sứ quán Việt Nam tại Pa-na-ma
Đại sứ quán Ruanda tại Trung quốc
Đại sứ quán Pê-ru tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại I-ran
Đại sứ quán Vê-nê-du-ê-la tại Việt Nam
Đại sứ quán Băng-la-đét tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Cô-oét
Đại sứ quán Việt Nam tại Đài Loan
Đại sứ quán Việt Nam tại Úc
Đại sứ quán Ghi-nê Xích Đạo tại Trung quốc
Đại sứ quán Pa-pua Nie Ghi-nê tại In-đô-nê-xi-a
Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam
Đại sứ quán Gim-ba-buê tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan
Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam
Đại sứ quán Uganda tại Trung quốc
Đại sứ quán Bun-ga-ri tại Việt Nam
Đại sứ quán Ác-mê-ni-a tại Trung quốc
Đại sứ quán A-rập Xê-út tại Thái Lan
Đại sứ quán A-dec-bai-gian tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Pa-kít-xtan
Đại sứ quán Ai Cập tại Việt Nam
Liên kết website