Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
Hà Nội 31 Phố Hai Ba Trưng (04) 3 826 6788 Chi tiết

Thông tin chi tiết về Đại sứ quán Phần Lan tại Hà Nội

Tên gọi: Đại sứ quán
Địa chỉ: 31 Phố Hai Ba Trưng
Điện thoại: (04) 3 826 6788
Fax: (04) 3 826 6766
Email: sanomat.han@formin.fi


Đại sứ quán Việt Nam tại Liên Bang Nga
Đại sứ quán Hy Lạp tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Công-gô tại Trung quốc
Đại sứ quán Man-đi-vơ tại Ấn Độ
Đại sứ quán Pa-pua Nie Ghi-nê tại In-đô-nê-xi-a
Đại sứ quán Việt Nam tại Lào
Đại sứ quán Ga - na tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Pa-kít-xtan
Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển
Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam
Đại sứ quán Tô-gô tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Ru-ma-ni
Đại sứ quán Xi-ri tại Trung quốc
Đại sứ quán Xu-đăng tại In-đô-nê-xi-a
Đại sứ quán Tuy-ni-di tại Trung quốc
Đại sứ quán Ê-ti-ô-pi-a tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Hun-ga-ri
Đại sứ quán Việt Nam tại Mi-an-ma
Đại sứ quán Việt Nam tại I-xra-en
Đại sứ quán Uganda tại Trung quốc
Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha
Đại sứ quán Lít-va tại Trung quốc
Đại sứ quán U-giơ-be-kít-xtan tại In-đô-nê-xi-a
Đại sứ quán Ba lan tại Việt Nam
Đại sứ quán Pê-ru tại Việt Nam
Đại sứ quán Cộng hoà Séc tại Việt Nam
Đại sứ quán Đức tại Việt Nam
Đại sứ quán Băng-la-đét tại Việt Nam
Liên kết website